Voor ouders die bewust kiezen!

Groepen

Bij Mickey zijn 4 horizontale groepen, een semi horizontale groep en een verticale BSO-groep:

 • een babygroep van ca. 2 - 14/15 maanden
 • een baby/dreumesgroep van ca. 2 - 27/30 maanden
 • een dreumesgroep van ca. 14/15 - 27/30 maanden
 • twee peutergroepen van ca. 27/30 maanden tot 4 jaar  
 • een BSO-groep van 4 - 11 jaar

Op de subpagina's van dit hoofdstuk vindt u een globaal dagprogramma en specifieke informatie over elke groep.
Bij
Impressies kunt u foto's zien van elke groep.


Horizontale groepen

Kinderdagverblijf Mickey heeft bewust gekozen voor horizontale groepen. Hier is om de volgende redenen voor gekozen:

 • Op deze manier kunnen leidsters gerichter inspelen op het ontwikkelingsniveau van kinderen. Tevens kunnen ze hun aandacht focussen. Ze hoeven niet terwijl ze een baby aan het voeden zijn, een ondernemende dreumes in de gaten te houden. Peuterleidsters kunnen extra tijd besteden aan b.v. de voorbereiding naar de basisschool. Leidsters hebben meer tijd voor ieder individueel kind.
 • Kinderen hebben in een horizontale groep volop leeftijdsgenootjes die een zelfde soort ontwikkeling doormaken.
 • Binnen iedere groep zit echter ook verschil qua ontwikkeling, interesses e.d. waardoor kinderen hierdoor ook veel van elkaar kunnen leren.
 • De veiligheid van de kinderen is in een horizontale groep groot, omdat een dreumes of peuter tijdens zijn spel een baby bijvoorbeeld niet kan bezeren.
 • Voor baby's wordt de rust gewaarborgd omdat zij niet omringd zijn door enthousiast spelende en ontdekkende dreumesen en peuters. Rust is voor jonge kinderen erg belangrijk. Dit kunnen wij baby's in ruime mate bieden.
 • De dag van een dreumes- en peutergroep heeft een duidelijke structuur, omdat alle kinderen vrijwel een zelfde ritme hebben. Hierdoor ontstaat een soort basisrust.
 • Dreumesen en peuters kunnen ongestoord spelen. Hun spel of activiteit wordt niet gehinderd wordt door kinderen die veel jonger of ouder zijn; hetzij door geluid (zoals bijv. een huilende baby), hetzij door gedrag.
 • De uitnodigende groepsruimten zijn afgestemd op de behoeften, ontwikkeling en interesses van een specifieke leeftijdsgroep wat eveneens de veiligheid ten goede komt. Kinderen kunnen alle materialen zelf pakken, zonder dat een leidster bang hoeft te zijn dat een jonger kind iets pakt dat gevaarlijk kan zijn. 

Uiteraard mogen kinderen soms ook in de groep van hun broertje of zusje kijken of kort op bezoek. Dreumesen en peuters zien elkaar ook regelmatig tussendoor, bijvoorbeeld tijdens het buiten spelen. 

U bevindt zich hier :