Voor ouders die bewust kiezen!

Globaal dagprogramma dreumes- en peutergroep

07.30 - 9.00: De kinderen worden gebracht: inloop kinderen met ruimte voor vrij spel
08.30 - 9.30: Spelen in de eigen stamgroepruimte of een keer naar de andere peutergroep tijdens het open-deuren-beleid-moment (dit geldt alleen voor peuters). Leidsters kunnen tussendoor een activiteit aanbieden aan individuele kinderen, aan een groepje kinderen of aan de hele groep
09.15 - 10.00: Samen fruit bereiden voor wie wil (peutergroep), samen fruit eten en een glaasje sap drinken. Na het eten ruimen de kinderen hun eigen spullen op
10.00 - 11.00: Buiten spelen - tenzij het weer dit niet toelaat 
11.00 - 11.30: Kinderen die nog slapen doen alvast hun pyjama aan
11.30 - 12.00: Broodmaaltijd
12.00 - 14.30: De kinderen die tussen de middag slapen, gaan rond 12.00 uur* naar bed. De andere kinderen spelen in de groep
14.30 - 15.00: Sap drinken en een tussendoortje 
15.00 - 16.00: Buiten spelen
16.00 - 16.30: Vrij spel en/of aanbod activiteit door de leidster
16.30 - 17.00: Warme maaltijd voor kinderen die warm eten bij Mickey. Ouders nemen dit eten zelf mee
16.30 - 18.15: De kinderen worden door hun ouder(s) opgehaald en spelen buiten of binnen in de groep

* Jonge dreumesen slapen vaak nog twee keer per dag; 1 maal 's morgens en 1 maal 's middags. We houden zoveel mogelijk het slaapritme van thuis aan.

U bevindt zich hier :
»