Voor ouders die bewust kiezen!

Cognitieve ontwikkeling

De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van de hersenen, van het verstand. Taalontwikkeling hoort eigenlijk ook bij deze cognitieve ontwikkeling.
De hersenen werken niet als een losstaand geheel. Juist door ervaringen van kinderen, door iets letterlijk te be-grijpen, zullen kinderen dingen verstandelijk gaan begrijpen. Dit kost oefening en herhaling. Het is belangrijk dat kinderen uitdagingen worden geboden om zich cognitief te ontwikkelen en dat ze de tijd krijgen om dingen te oefenen en te herhalen. Bij Mickey krijgen kinderen deze tijd.

Voorbeelden van de cognitieve ontwikkeling bij peuters zijn:
* kleuren herkennen en benoemen
* vormen herkennen en benoemen
* leren tellen
* het begrijpen van diverse begrippen, zoals: groot - klein (groter - grootst, kleiner - kleinst), kort - lang, dik - dun, licht - donker, hoog - laag, zwaar - licht, veel - weinig, ruw - glad, boven - beneden, op - onder, voor - achter, in - uit, boos - verdrietig - blij - bang