Voor ouders die bewust kiezen!

Ritmische ontwikkeling

Voor kinderen is het goed om in aanraking te komen met diverse vormen van muziek en beweging. Bij Mickey wordt er vaak gedanst met de kinderen; er wordt vaak gezongen en er worden verhalen voorgelezen die rijmen, want ook de ritmiek van taal is belangrijk voor kinderen. Juist doordat een liedjes, versje een bepaald ritme heeft kan een kind dit gemakkelijk onthouden. Het ligt prettig in het gehoor.
Ook zijn er muziekinstrumenten waarmee kinderen regelmatig kunnen ervaren. Tijdens het vieren van een verjaardag of afscheid wordt altijd gezongen, gedanst en muziek gemaakt. Dat is een vast ritueel.
Af en toe wordt er stilte gemaakt met de peuters. De kinderen zijn dan heel stil en ze luisteren naar de geluiden die ze horen. Luisteren naar de wind vinden peuters ook erg interessant. Er worden diverse soorten muziek aangeboden en niets slechts de geijkte kinderliedjes, hoewel de peuters deze liedjes vaak wel het leukst vinden.
Er wordt bij Mickey relatief langzaam gezongen zodat kinderen makkelijk mee kunnen zingen en eventuele bewegingen eenvoudig mee kunnen doen. De leidster past haar tempo dus aan aan het tempo van het kind.