Voor ouders die bewust kiezen!

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen zich op sociaal en emotioneel gebied op het moment dat ze samen zijn met andere kinderen. Kinderen leren, naast het zelf ontdekken en van de leidsters, ook heel veel van andere kinderen. Ze observeren wat andere kinderen doen, ze imiteren kinderen en spelen naast of samen met andere kinderen. Deze situaties roepen diverse gevoelens bij kinderen op: plezier, boosheid, teleurstelling.
Door de diverse situaties op een dag leren kinderen spelenderwijs om te gaan met kleine conflicten en deze onder begeleiding zelf op te lossen. Ze leren op elkaar te wachten, samen te delen en samen te spelen. Dit is voor het ene kind eenvoudiger dan voor het andere kind. Bij sommige kinderen gaan deze processen vanzelf; veel kinderen moeten leren hoe ze met bepaalde omstandigheden en gevoelens omgaan. Dit vraagt veel deskundigheid van een leidster. Leidsters bij Mickey weten hoe ze hier op in moeten spelen en geven kinderen een passende begeleiding.
Bij Mickey vinden wij het belangrijk dat kinderen leren om respectvol met elkaar en de omgeving om te gaan. Dit begint uiteraard met zelf het goede voorbeeld te geven. Onze leidsters gaan zeer respectvol met de kinderen om, maar ook met de omgeving. De omgeving ziet er telkens schoon, netjes en aantrekkelijk uit.

Voorbeelden van sociale momenten:
* Samen fruit bereiden
* Samen eten
* Samen een verjaardag of afscheid vieren
* Samen een activiteit doen, zoals: luisteren naar een verhaal , muziek maken, samen dansen, kijken en luisteren naar een poppenkastspel, een (kring)spel
* Allerlei begeleidingsvormen die wij "wellevendheidslesjes" noemen, maar die niet echt schools zijn. Voorbeelden hiervan: hoe begroet ik iemand, hoe feliciteer ik iemand, hoe vraag ik iets aan een ander, hoe draag ik een stoel, hoe geef ik een plantje water, hoe draag ik een materiaal.