Voor ouders die bewust kiezen!

Rijk taalaanbod

Voor baby's en dreumesen is het van groot belang om veel taal aangeboden te krijgen door de ouders of mensen die het kind verzorgen en begeleiden. In de eerste jaren bouwen zij daardoor een grote woordenschat op die eerst passief van aard is en later actief.

De peuter gebruikt taal actief. Zijn woordenschat breidt zich steeds verder uit. Daarom is het belangrijk dat een peuter veel nieuwe woorden leert.
Bij Mickey gebruiken leidsters veel taal op momenten dat ze in contact met het kind zijn. Als het kind gefocust aan het spelen is, stoort ze het kind niet. In spelsituaties gebruiken kinderen vaak veel taal onderling met leeftijdsgenootjes. Ook daar leren kinderen veel van.

Voorbeelden van het taalaanbod bij Mickey in de peutergroep

  • Voorlezen, vertellen, poppenspel
  • Praten over een praatplaat
  • Kringgesprek over een bepaald onderwerp
  • Gezellige gesprekjes met kinderen
  • Informatie/uitleg geven tijdens begeleiding
  • Kinderen voorbereiden op situaties
  • Verwoorden wat je doet of wat het kind doet
  • Vragen stellen
  • Zingen
  • Kinderen spelen met elkaar en praten met elkaar

Bij Mickey is er iedere maand een ander thema, met een thematafel en werkjes/materialen en boeken passend bij het thema.