Voor ouders die bewust kiezen!

Voorbereiding op de basisschool

Kinderen leren enorm veel in de eerste vier jaren van hun leven.
Bij Mickey is het voornaamste doel: kinderen in een respectvolle omgeving voorbereiden op hun weg naar zelfstandigheid.
Dat betekent ook dat kinderen bij ons worden voorbereid op hun volgende stap: de basisschool.

We horen regelmatig terug van ouders dat leerkrachten zeggen dat ze het kind zo zelfstandig vinden, dat het goed zelf een werkje kan kiezen en dat het geconcentreerd kan werken of luisteren in de kring.
De meeste kinderen gaan naar een reguliere basisschool na Mickey in plaats van een montessorischool; deels vanuit praktische overwegingen.

Wat leren kinderen spelenderwijs en ervarenderwijs bij Mickey:

  • Zelf aan- en uitkleden
  • Zelfstandig eten en drinken
  • Zelfstandig een werkje pakken en dit weer opruimen
  • Cognitieve vaardigheden zoals: kleuren, vormen, tellen
  • Veel nieuwe woorden door een veelzijdig en rijk taalaanbod
  • Zelf oplossingen bedenken voor eenvoudige situaties. Leidsters nodigen kinderen uit om zelf na te denken: "Ja, ik zie het. En wat nu?"
  • Zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze doen. Een kind dat water op de grond laat vallen, leert om zelf een doekje te pakken en het water op te deppen
  • Respectvol met andere mensen en hun omgeving omgaan
  • Enkele basisregels van sociaal gedrag, zoals: op je beurt wachten, voor jezelf opkomen
  • Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen doordat ze veel zelf mogen doen en door een positieve omgeving


De vraag die ouders ons regelmatig stellen is of het reguliere basisonderwijs wel aansluit bij de visie en werkwijze van Mickey. Daar kunnen wij volmondig JA op zeggen, omdat kinderen worden voorbereid op zelfstandigheid en op vaardigheden die ze in hun dagelijks leven goed kunnen gebruiken. Wij voeden ze op als mens en niet voor een bepaalde school. De ervaringen die ze bij ons opdoen, zijn een basis voor hun hele verdere leven.