Voor ouders die bewust kiezen!

Inschrijven en info

Documenten

Informatiebrochure

Pedagogisch Beleidsplan

Inspectierapport 2015

Inspectierapport 2016

Visitatierapport Nederlandse Montessori Vereniging

Betaling

Betalingen dienen per maand vooruit te geschieden, voor de eerste van de maand waarop de factuur betrekking heeft. Bij afwezigheid door ziekte, vakantie etc. gaat de betalingsverplichting gewoon door. 

Bankrek.nr.: 59.34.07.555
IBAN: NL06ABNA0593407555
BIC: ABNANL2A

Verzekering en verantwoordelijkheid

Kinderdagverblijf Mickey heeft een ongevallenrisicoverzekering voor de kinderen, leidsters en vrijwilligers gedurende het verblijf in het kinderdagverblijf. 

Opzeggen

Kinderdagverblijf Mickey hanteert een opzegtermijn van één maand.
We gaan er vanuit dat de meeste kinderen blijven totdat ze 4 jaar zijn. Als we niets van ouders horen, dan stopt de opvang en de betaling op de dag dat het kind 4 jaar wordt. Als een kind eerder stopt of iets langer blijft, dan dienen ouders dit eveneens tijdig aan ons door te geven.

We hanteren een opzegtermijn van twee maanden voor kinderen die nog moeten worden geplaatst, maar waarvan de plaats niet doorgaat na reservering.  

U bevindt zich hier :