Voor ouders die bewust kiezen!

Openingstijden

7.30 uur tot 18.15 uur

In overleg en tegen betaling is het meestal mogelijk om uw kind een kwartier eerder te brengen,
dus vanaf 7.15 uur en een kwartier later op te halen, tot 18.30 uur.
Voor dit extra kwartier betaalt u het bedrag gelijk aan de uurprijs van dat moment.

Hele dag
Brengtijd: 7.30 uur - 9.00 uur
Haaltijd: 16.15 uur - 18.15 uur

Ochtend
Brengtijd: 7.30 uur - 9.00 uur
Haaltijd: 12.30 uur - 13.00 uur

Middag
Brengtijd: 12.45 uur - 13.45 uur
Haaltijd: 16.15 uur - 18.15 uur

Opvangmogelijkheden

Minimaal aantal dagdelen

We bieden opvang van twee tot en met tien dagdelen per week. Het miniumum aantal van twee dagdelen bestaat bij voorkeur uit een hele dag. 

Alleen op de woensdag en vrijdag kunnen er halve dagen worden afgenomen. Het is dus niet mogelijk om alleen ochtenden af te nemen, met uitzondering van de woensdag- en vrijdagochtend.

Uit ervaring blijkt dat het voor kinderen het prettigst is als ze minimaal 2 dagen (4 dagdelen) bij ons komen. Een kind went dan sneller en de opvang is dan lekker vertrouwd waarbij een kind zich extra veilig kan hechten aan de leidster.

Wachtlijstbeleid

Als gewenste dagdelen op een groep bezet zijn, kan een kind op de wachtlijst worden geplaatst. Bij plaatsing wordt rekening gehouden met de volgende criteria:
1. De inschrijfdatum
2. De plaatsings- en doorstroommogelijkheid 
3. Voorrang voor tweede en volgende kinderen uit een gezin
4. Voorrang voor reeds geplaatste kinderen die uitbreiding willen

Een kind wordt normaal gesproken telkens opgevangen in een vaste stamgroep in een vaste stamgroepruimte met vaste leidsters. Bij Mickey zijn vier stamgroepen:

  • De babygroep
  • De dreumesgroep
  • De peutergroep montessori
  • De peutergroep atelier*

*De peutergroep atelier is momenteel op alle dagen, behalve op woensdag in gebruik.

Leidster-kindratio (BKR)

Tijdens de opvang worden bij Mickey altijd de wettelijke eisen conform het Beroepskracht KindRatio (BKR) in acht genomen. Het kind staat immers centraal bij Mickey. Dit betekent dat gedurende de opvangdag voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn om de opvangkwaliteit te waarborgen.