Voor ouders die bewust kiezen!

Overige informatie

Informatiebrochure

Pedagogisch Beleidsplan

Inspectierapport 2015

Visitatierapport Nederlandse Montessori Vereniging

Betaling

Betalingen dienen per maand vooruit te geschieden, voor de eerste van de maand waarop de factuur betrekking heeft. Bij afwezigheid door ziekte, vakantie etc. gaat de betalingsverplichting gewoon door. 

Bankrek.nr.: 59.34.07.555
IBAN: NL06ABNA0593407555
BIC: ABNANL2A

Verzekering en verantwoordelijkheid

Kinderdagverblijf Mickey heeft een ongevallenrisicoverzekering voor de kinderen, leidsters en vrijwilligers gedurende het verblijf in het kinderdagverblijf. 

Opzeggen

Kinderdagverblijf Mickey hanteert een opzegtermijn van één maand.
We gaan er vanuit dat de meeste kinderen blijven totdat ze 4 jaar zijn. Als we niets van ouders horen, dan stopt de opvang en de betaling op de dag dat het kind 4 jaar wordt. Als een kind eerder stopt of iets langer blijft, dan dienen ouders dit eveneens tijdig aan ons door te geven.

We hanteren een opzegtermijn van twee maanden voor kinderen die nog moeten worden geplaatst, maar waarvan de plaats niet doorgaat na reservering.  

Wist u dat...?

... we op onze nieuwe locatie aan de Loweg ook een dierenweide is?

... daar 5 knuffelkippen en 4 knuffelkonijnen zijn?

... er ook een moestuin komt en en een kleine pluktuin met bloemen?

... peuters en BSO-kinderen mogen helpen om de dieren en planten te verzorgen?