Voor ouders die bewust kiezen!

Klachtenregeling kinderdagverblijf Mickey

Interne klachtenregeling

In het geval ouders klachten hebben over de geboden diensten, is het van belang dat deze klachten zorgvuldig worden behandeld. In de meeste gevallen kunnen klachten met en door de direct betrokkene(n) worden opgelost. Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, is een vastgelegde regeling nodig. Naast de waarde van de regeling voor degene met de klacht, heeft een klachtenregeling ook waarde voor het kinderdagverblijf. Klachten geven informatie over (mogelijk) zwakke plekken in de organisatie. Een klacht kan gezien worden als een kans. Door een klacht serieus te nemen en er serieus naar te kijken, kun je als instelling hierop wellicht je kwaliteit verbeteren. Kinderdagverblijf Mickey is een lerende organisatie die open staat voor suggesties/klachten van o.a. ouders.

Ouderparticipatie & Interne klachtenregeling

Externe klachtenregeling

Kinderdagverblijf Mickey is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit is een stichting die kan worden ingeschakeld door ouders van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen etc. als zij een klacht hebben. Veelal worden klachten intern opgelost, maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij ouders vinden dat de klacht niet voldoende of niet correct is afgehandeld door de interne klachtencommissie van kinderdagverblijf Mickey; dan kunnen zij contact opnemen met De Geschillencommissie.

Website van de Geschillencommissie
Webstitepagina van de Geschillencommissie toegespitst op de kinderopvang
Reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Brochure 'Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen'
Verkorte procedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Jaarverslagen

Jaarverslag Klachten Ouders 2017
Jaarverslag Klachten Oudercommissie 2017
Certificaat Geschillencommissie 2017

U bevindt zich hier :
»