Voor ouders die bewust kiezen!

De Oudercommissie

Kinderdagverblijf Mickey heeft een Oudercommissie. Deze commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 ouders; zij behartigen de belangen van alle Mickeyouders. Vier keer per jaar (één keer per kwartaal) vergadert de Oudercommissie van Mickey. Deze vergadering is openbaar. Meestal wordt een leidinggevende uitgenodigd door de oudercommissie om een deel van de oudercommissievergadering bij te wonen zodat de leidinggevende vragen kan beantwoorden of informatie kan verschaffen. Het is belangrijk voor het kinderdagverblijf te weten wat er leeft bij ouders die het kinderdagverblijf bezoeken. Wat vinden ouders belangrijk? Wat zou er bij Mickey veranderd/verbeterd kunnen worden? Tevens zien wij het als een plicht om ouders van de Oudercommissie als eerste op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen. De Oudercommissie heeft ook een adviesrecht en informatierecht t.a.v. organisatorische, inhoudelijke en pedagogische aspecten. Een andere functie van de Oudercommissie is het ondersteunen van diverse activiteiten zoals: Sinterklaas, Kerst, maar ook als er een ouderavond, open dag of een feest is.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u onze voorzitter mailen: ockdvmickey@gmail.com .

U kunt u via deze mail ook aanmelden als u interesse heeft om lid te worden van de Oudercommissie of als u een keer een vergadering wil bijwonen. U kunt de Oudercommissie ook suggesties aan de hand doen. Wellicht kunnen zij uw vraag/suggestie etc. inbrengen in een Oudercommissievergadering.

Lees hier het Reglement Oudercommissie kinderdagverblijf Mickey

Onze Oudercommissieleden:

Marnix de Bil: Voorzitter
Marleen Terhalle: Vice-voorzitter
Yvonne Hemmelder: Notulist
Mirjam van de Hoef - Janse: Algemeen OC-lid
Lisa Timmerman : Algemeen OC-lid
Koen Lemmens: Algemeen OC-lid


U bevindt zich hier :
»