Voor ouders die bewust kiezen!

Schoolkeuze

Als u als ouder voor Mickey kiest, is het natuurlijk geen verplichting om vervolgens voor montessori-onderwijs te kiezen. Het moet voornamelijk als ouder bij je passen en vaak spelen praktische overwegingen ook mee. Montessori-onderwijs past bij de meeste kinderen. Als u als ouder wilt weten of een school bij u past, ga dan gewoon eens de sfeer op verschillende scholen proeven. De sfeer op een montessorischool is vaak heel anders dan de sfeer op een reguliere basisschool.

In Hengelo zijn twee montessorischolen:

1. Montessorischool 't Heem, Gerststraat 2, 7552 DV Hengelo (ov), Tel.: 074-291 85 04
info@theemhengelo.nl
http://montessori.basisschoolhengelo.nl/

2. Montessorischool Anninksschool, Bergweg 34, 7557 BT Hengelo, Tel.: 074-291 60 73
b.devlugt@anninksschool.nl
www.anninksschool.nl 

Bekijk de trailer in onderstaande link:
http://buildingthepinktower.org/#

Doe de test: Bent u een montessori-ouder?

1. Vindt u het belangrijk dat uw kind zich in eigen tempo ontwikkelt en naar eigen kunnen?
2. Staat zelfstandigheid in uw opvoeding hoog in het vaandel?
3. Vindt u het prettig dat een kind zijn eigen mening kan uiten en dat daar serieus naar geluisterd wordt?
4. Vindt u het belangrijk dat een kind zelf verantwoordelijkheid leert te dragen voor o.a. zijn eigen schoolwerk?
5. Ziet u de meerwaarde in voor kinderen om te leren met concrete materialen zodat ze abstracte zaken makkelijker leren be-grijpen?
6. Gelooft u dat kinderen van nature zelf willen leren?
7. Vindt u het cognitieve vakken net zo belangrijk als het leren van vaardigheden die nodig zijn voor het dagelijks leven, zoals: samenwerken, zelf oplossingen bedenken voor vraagstukken e.d.?
8. Vindt u het goed dat kinderen een ruime mate van vrijheid krijgen binnen grenzen als ze met die vrijheid om kunnen gaan?
9. Vindt u het belangrijk dat kinderen respect voor zichzelf, voor de ander en zijn omgeving ontwikkelen?
10. Vindt u het belangrijk dat uw kind zelfvertrouwen ontwikkelt en letterlijk op zichzelf leert te vertrouwen?

Heeft u het meerendeel van bovenstaande vragen beantwoord met JA, dan bent u waarschijnlijk een echte montessori-ouder.

U bevindt zich hier :
»