Voor ouders die bewust kiezen!

Positief opvoeden

Thomas Gordon

Het uitgangspunt van de Gordon-methode is een goede communicatie binnen het gezin of binnen de instelling, zoals bij Mickey het geval is. Iedereen luister naar elkaar, iedereen wordt gerespecteer en gehoord waarbij de opvoeder de regie heeft. Niet door autoritair te zijn, maar juist door te luisteren (en goed te kijken). Het is een methode die werkt bij de peuter die alles zelf wil doen, maar ook bij de puber die zich tegen zijn ouders afzet. Door actief te luisteren en door het geven van ik-boodschappen schep je een harmonieuze sfeer waarbij kinderen verantwoordelijkheidsbesef ontwikkelen.

De kenmerken van de Gordon methode zijn:
Zó luisteren dat kinderen zich begrepen voelen
Zó praten dat kinderen je ook begrijpen
Zó conflicten oplossen dat niemand verliest
Zó afspraken maken dat iedereen zich eraan houdt

Met als gevolg:
Meer zelfvertrouwen bij opvoeder en kind
Meer begrip en geduld voor elkaar
Een betere sfeer
Minder conflicten
Betere oplossingen voor conflicten
Meer verantwoordelijkheidsgevoel bij het kind
Positievere gevoelens

Marschall B. Rosenberg en Justine Mol - geweldloze communicatie

Marshall B. Rosenberg is een Amerikaanse psycholoog en de ontwerper van het model van Geweldloze Communicatie (Nonviolent Communication), een wijze van communiceren met jezelf en met anderen, gericht op het tegemoetkomen aan ieders behoeften, het onderscheiden van behoeften en strategieën en het vermijden van moralistische oordelen. Hij is oprichter van en directeur educatie van het internationale Center for Nonviolent Communication.

Geweldloze Communicatie wil ons intenser naar elkaar laten luisteren, brengen tot een dieper respect en groter inlevingsvermogen (mededogen), en een wederzijds verlangen kweken om vanuit het hart te geven. Geweldloze Communicatie helpt ons zodanig contact te maken met onszelf en met de ander dat ons natuurlijk mededogen kan stromen. Het wijst ons hoe we ons op een nieuwe manier kunnen uitdrukken en luisteren, door onze aandacht bewust te richten op vier gebieden:

  • wat we waarnemen
  • wat we voelen
  • wat we nodig hebben
  • wat we graag zouden willen om ons leven te verrijken.

Justine Mol houdt zich in Nederland bezig met geweldloze communicatie en schreef het prachtige boekje: Opgroeien in vertrouwen. Een boek dat een grote inspiratiebron is geweest voor voor onze visie als het gaat om positief opvoeden.

Triple P

De naam 'Triple P' staat voor 'Positief Pedagogisch Programma' en is een methode voor opvoedingsondersteuning voor ouders en professionals met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het aanleren van opvoedvaardigheden.

Triple P leert ouders en professionals:

  • Een positieve opvoedstijl
  • Beter omgaan met moeilijk gedrag van kinderen
  • Betere communicatie tussen ouder/leidster en kind in alledaagse situaties

Postitief opvoeden bij Mickey

Bij Mickey zijn bovenstaande theorieën geïntegreerd in onze werkwijze m.b.t. de benadering van kinderen. Wij staan een positieve opvoeding voor. We zien in de praktijk dat het werkt.

Directeur Manja Haze heeft opleidingen gevolgd en zich verdiept in de Gordonmethode, Geweldloze Communicatie en is Triple P bevoegd.