Voor ouders die bewust kiezen!

Reggio Emilia

De grondlegger van de pedagogiek van Reggio Emilia is de Italiaan Loris Malaguzzi (1920-1994). In 1945 was Malaguzzi als leerkracht betrokken bij de bouw van een nieuw kindercentrum in Italië. Hij verdiepte zich in visies over onderwijs aan jonge kinderen en combineerde deze met zijn eigen ideeën en ervaringen tot een eigen pedagogiek.
Reggio Emilia is een stad in Noord-Italië. De 33 kleuterscholen en kindercentra in deze stad werken sinds 1945 volgens de Reggio-Emiliabenadering. Aan elke school of centrum zijn een kunstenaar en een pedagoog verbonden.

Communiceren in meerdere talen
Uitgangspunt van de Reggio-Emiliabenadering is dat kinderen gericht zijn op communicatie. Zij drukken zich daarbij niet alleen uit in gesproken en geschreven taal, maar ook via mimiek, geluid, beweging, dans, drama en muziek. Al deze vormen van communicatie zijn van belang, omdat elke vorm zijn eigen zeggingskracht en mogelijkheden heeft. Er is dan ook veel aandacht voor kunstzinnige vorming om kinderen bewust te maken van de vele uitdrukkingsmogelijkheden. Hiervoor heeft elke school of ieder kinderdagverblijf een atelier.

Jonge onderzoekers
Kinderen zijn niet alleen gericht op communicatie, maar ook, via communicatie, op het onderzoeken van de wereld om hen heen. De Reggio-Emiliabenadering speelt hierop in door kinderen te laten werken in kleine groepjes waarin de kans op onderlinge uitwisseling optimaal is. Als vanzelf leren kinderen van elkaar, over elkaar, over zichzelf en over de wereld.

Drie 'pedagogen'
Een van de ideeën van Reggio Emilia is dat kinderen elkaars 'eerste pedagoog' zijn. Volwassenen ziet men als 'tweede pedagoog' en de omgeving als 'derde pedagoog'. De omgeving wordt zo ingericht dat deze de creativiteit die ieder kind van nature bezit, stimuleert. Daarbij is aandacht voor architectuur, inrichting, lichtval en de kleurkeuze van meubels en materialen. Ook is er standaard een atelier aanwezig voor de kinderen.

Observeren en documenteren
Kenmerkend voor Reggio Emilia is dat leerkrachten het onderzoeksproces van kinderen observeren, analyseren en documenteren. Van alle kinderen zijn er foto's, video's, teksten en werkstukken. Voor de kinderen dient dit materiaal als inspiratiebron. Voor ouders is het prettig te zien waar hun kinderen mee bezig zijn.

Honderd talen
Over Reggio Emilia is het boek De honderd talen van kinderen geschreven, een bundel praktijkverhalen en interviews met de werkers in Reggio Emilia.

Reggio Emilia bij Mickey

Kinderen kunnen bij Mickey ook veel creatief bezig zijn. Dit is de reden waarom we ook speciaal een atelier voor onze peuters hebben. 
Wij geloven ook heilig in het principe van de drie pedagogen. Omdat kinderen ook veel van elkaar leren doet de leidster af en toe een stapje terug. De omgeving is rijk en boeiend waardoor kinderen al spelend en ervarend veel leren.
Leidsters observeren de kinderen veel tijdens het spel en sluiten hierop aan in hun begeleiding. 
Bij ons worden regelmatig foto's gemaakt, maar deze werkwijze van documenteren staat niet centraal bij ons.